Skip to content

Fonds voor het lenigen van bijzondere noden op sociaal, maatschappelijk, godsdienstig en cultureel gebied, met name in Brabant en Limburg, door het uit de opbrengst van haar vermogen verstrekken van gerichte geldelijke ondersteuning aan daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komende projecten van natuurlijke personen en/of rechtspersonen met een soortgelijke doelstelling.