Skip to content

Fonds voor het lenigen van bijzondere noden op sociaal, maatschappelijk, godsdienstig en cultureel gebied, met name in Brabant en Limburg, door het uit de opbrengst van haar vermogen verstrekken van gerichte geldelijke ondersteuning aan daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komende projecten van natuurlijke personen en/of rechtspersonen met een soortgelijke doelstelling.

Meer over ons

Geschiedenis

Gerard J. Coovels (1807 – 1868):
Gerard was de vader van Paula en Louise Coovels. Hij verwierf niet alleen het grondbezit in acht gemeenten, maar ook de schuldbrieven van zijn vader, waardoor hij een rijk man was. Gerard was oorspronkelijk van plan om priester te worden, maar in 1835 verliet hij het grootseminarie en trouwde hij met Maria Bots, dochter uit een invloedrijke fabrikantenfamilie. Zijn voornaamste activiteit was die van geldschieter, en als zodanig stond hij te boek als rentenier.

Louise Coovels en Paula Coovels, de grondleggers van Coovels Smits Stichting, waren twee opmerkelijke vrouwen uit de welgestelde Coovels-familie in Helmond.

Paula Coovels (1890-1970):
Paula was een dochter van Gerardus M.A. Coovels en Maria A.J.A. Coovels. Deze twee zussen, afkomstig uit een welvarende familie, hebben hun stempel gedrukt op de geschiedenis van Helmond en zijn een interessant onderdeel van het verhaal van de Coovels-familie.

Louise Coovels (1896-1970):
Louise was ook een dochter van Gerardus M.A. Coovels en Maria A.J.A. Coovels.