Skip to content

Als u denkt dat u tot de doelgroep van de Coovels Smits Stichting behoort, kunt u een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen via de onderstaande aanvraagtoepassing. Ondersteuning wordt alleen geboden aan projecten van natuurlijke personen en rechtspersonen die voldoen aan de doelstelling van de stichting.

Om de aanvraag goed en snel te kunnen beoordelen moet deze voldoen aan enkele voorwaarden. De aanvraag moet volledig zijn en de gevraagde bijlagen moeten worden meegestuurd. Het bestuur van de Coovels Smits Stichting besluit over het al dan niet toekennen van een ondersteuningsaanvraag, tegen een afwijzing staat geen voorziening open.

U krijgt een automatische ontvangstbevestiging zodra uw aanvraag door ons is ontvangen. Als u geen bevestiging heeft gekregen, dan hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem dan even contact met ons op.

Bijlagen groter dan 10 mb kunnen niet worden geüpload. Gelieve hier rekening mee te houden.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Gegevens


Documenten